TruckKORT

INPLANERADE TRUCKUTBILDNINGAR VT 2019 
(A2-A4, B1-B3):

​​​​​​​
V.3     SLUTFÖRD
V.7     SLUTFÖRD
V.11   FULL
V.15   FULL
V.19   8 platser kvar
V.21   8 platser kvar
V.23   8 platser kvar

INPLANERADE TRUCKUTBILDNINGAR HT 2019
(A2-A4, B1-B3):

​​​​​​​

VARFÖR UTBILDNING?


Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för reparationer av maskinparken.
Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.

WTS Västerås Truckservice AB har instruktör som tecknat avtal med TYA om truckutbildning och utbildningen sker enligt TLP 10.

Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.

De vanligaste trucktyperna som normalt ingår vid en A & B utbildning är:

A2: Ledstaplare
A3: Låglyftande åktruck
A4: Låglyftare
B1: Motviktstruck
B2: Höglyftande åkstaplare
B3: Skjutstativtruck

Kontakta oss för offert.