TRAVERSKORT

VARFÖR UTBILDNING?


Personal som kan hantera maskinerna på rätt sätt håller ner kostnaderna för skador både på sak och person.
Det är dessutom ett krav från Arbetsmiljöverket att personalen har dokumenterade kunskaper på att använda den maskin de kör.

​​​​​​​AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap 

En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med
arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.
Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och
lyftredskapets
1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.

Utbildning sker vanligtvis på plats hos oss men kan även ske hos beställaren.

Kontakta oss för offert.