FATHANTERARE

Fathanterare 1 fat


Mekanisk
Artikelnummer: 100224
Gaffeltunnlar: 180x80mm
CC-mått Gaffeltunnlar: 250mm

Fathanteraren låser fatet snabbt och enkelt med en automatisk låsnäbb.
Denna versionen är anpassad för standardfat, 200 liter.

Fathanterare 2 fat


Mekanisk
Artikelnummer:100225
Gaffeltunnlar:180x80mm
CC-mått Gaffeltunnlar: 250mm

Fathanteraren låser fatet snabbt och enkelt med en automatisk låsnäbb.
Denna versionen är anpassad för standardfat, 200 liter.

Fatlyft 1 fat


Saxfunktion, Mekanisk
Artikelnummer: 100233
Anpassad för befintlig gaffel: 125x50mm

Anpassad för maskiner med gafflar.
Fatlyften fästes enkelt på gafflarna och låses fast med en robust låsskruv.
När faten sedan skall flyttas tillämpar man fatlyftens självlåsande funktion.
Till 200 liters standardfat med fläns.
Låser fatet automatiskt. Lyfter faten i stående position

Fatvändare 1 fat


Hydraulisk
Artikelnummer: 100234
Anpassad för befintlig gaffel: 125x50mm

Roterar 180° vid tömning
Med hjälp av truckens gaffelspridning och de gummibeklädda lyftytor som finns på fatvändaren, hålls fatet fast i den position man önskar.
Med en kapacitet på 600 kg kan man med hjälp av hydrauliken på trucken, tömma de flesta fat mellan 300 och 600 mm.

Fatvändare 1 fat


Hydraulisk
Artikelnummer: 100235
Anpassad för befintlig gaffel: 150x60mm

Roterar 180° vid tömning
Med hjälp av truckens gaffelspridning och de gummibeklädda lyftytor som finns på fatvändaren, hålls fatet fast i den position man önskar.
Med en kapacitet på 600 kg kan man med hjälp av hydrauliken på trucken, tömma de flesta fat mellan 300 och 600 mm.