Arbetskorg

För säkra personlyft.

Försedd med halkfritt golv, låssprint och fjädrande lås i grind.
Före användning ska basmaskin och korg besiktigas av kontrollorgan som motsvarar kraven enligt ISO-EN17020.
Information och föreskrifter gällande utförande och användande av arbetskorg tillsamans med truck, finns att tillgå genom Arbetsmiljöverkets skrift AFS 2006:7 och svensk standard SS 3628.

Arbetskorg Typ 80

1200x800mm, 1 Person
Artikelnummer:
100001
Max. personlast: 250kg
Min. kapacitet: 1000kg@600mm 
Min. spårvidd: 800mm
Gaffeltunnlar

Arbetskorg Typ 80 Stödben

1200x800mm, 1 Person
Artikelnummer:
100003
Max. personlast: 250kg
Min. kapacitet: 1000kg@600mm 
Min. spårvidd: 800mm
Gaffelstunnlar


Arbetskorg Typ 120

1200x1200mm, 2 Personer
Artikelnummer:
100004
Max. personlast: 350kg
Min. kapacitet: 1400kg@600mm
Min. spårvidd: 1200mm
Gaffeltunnlar