Kvalitet & Miljö
Ledningssystem


Vi är certifierade enligt FR2000 Ledningssystem.

FR2000 ledningssystem täcker följande områden:
– Kvalitet
– Miljö
– Arbetsmiljö
– Brandskydd

Miljöpolicy


Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet medför.

Lagkrav ska anses vara lägsta nivå och vi ska ständigt sträva efter att överträffa denna.

Vi vill uppnå detta genom att:
Motivera och informera våra medarbetare och förmå dem att ta ett personligt ansvar för att minimera sin egen miljöpåverkan.

Upprätthålla ett miljöledningssystem som eftersträvar effektivitet och förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.

Kvalitetspolicy


WTS Västerås Truckservice AB ska alltid uppfylla kundernas högt ställda krav, behov och förväntningar genom att lyhört och med kunden i fokus vid varje tillfälle leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet.

Detta uppnår vi genom medarbetarnas professionalism och engagemang, tydlig ledning och ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Arbetsmiljöpolicy


Vi inom Truckservice AB arbetar för en god och säker arbetsmiljö.

Denna befrämjar medarbetares engagemang och samverkan som befrämjar personlig och yrkesmässig utveckling och som förebygger och undanröjer risker för skada och ohälsa.

Alla anställda stödjer denna policy och verkar gemensamt för att åstadkomma ständiga förbättringar med syftet att uppnå en hälsosam arbetsmiljö och uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen.
​​​​​​​
Vårt arbetsmiljöarbete är integrerat i kvalitetssystemet FR2000.